Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes galveno funkciju nodrošināšanai un lietotāja preferenču saglabāšanai.

Save preferences More info
Close cookie popup

Privātuma politika un sīkdatnes

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Ievads

Tapvei Estonia OÜ, reģ. kods 10431089, adrese: Paekna, Kiili pagasts, Harjumaa 75408, Igaunija (turpmāk: pārzinis), apstrādā personas datus, kas iegūti no datu subjekta – tīmekļa vietnes lietotāja (turpmāk: lietotājs) vietnē www.millamore.com ( turpmāk: vietne).

Pārzinis nodrošina lietotāja privātuma un personas datu aizsardzību un respektē lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar šādiem piemērojamiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un citiem piemērojamiem privātuma un datu apstrādes normatīvajiem aktiem.

Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē lietotājs iesniedz savus personas datus (tīmekļa vietnē, papīra formā vai telefoniski).

2. Pārzinis un viņa kontaktinformācija

Galvenais apstrādātājs ir Tapvei Estonia OÜ, reģ. kods 10431089, adrese: Paekna, Kiili pag., Harju apriņķis 75408, Igaunija. Vietne: www.millamore.com, e-pasts: , tālrunis: +372 515 7504.

3. Apstrādes mērķi

Kad lietotājs, izmantojot vietnes saziņas veidlapas, e-pastu vai pasta adresi, pārzinim sniedz savus personas datus, piemēram, vārdu un uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgās ziņas utt., pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai pabeigtu vai noslēgtu atbilstošu pakalpojumu līgumu.

Pārzinim šie dati ir jāapstrādā, lai identificētu klientu, noformētu un noslēgtu līgumu un pierādītu līguma noslēgšanu, nodrošinātu un uzturētu pakalpojumu, apkalpotu klientu, izskatītu un apstrādātu pieteikumus un pretenzijas, pārvaldītu rēķinus un citiem mērķiem kas tieši saistīti ar līguma noslēgšanu vai izpildi.

Ja lietotājs, reģistrējoties vietnē, iepērkoties bez reģistrācijas vai abonējot jaunumu saņemšanu, ir piekritis tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai, pārzinis apstrādā iesniegtos datus, pārsūtot lietotājam attiecīgos tiešā mārketinga piedāvājumus.

4. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņas vai vēstules saturs u.c.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem pārziņa darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai un attiecīgā pakalpojuma līguma izpildei vai noslēgšanai.

Saņemot un izmantojot personas datus, pārzinis var izmantot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri stingri ievēro pārziņa norādījumus saskaņā ar līgumu un kurus pārzinis pastāvīgi uzrauga pirms un pēc pakalpojuma izmantošanas.

6. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas: esošie, bijušie un potenciālie pārziņa klienti.

7. Datu pārsūtīšana ārpus Igaunijas

Mēs varam nodot iegūto informāciju trešajām personām, kas palīdz Pārzinim tiešajā mārketingā, vietnes administrēšanā vai vietnes funkciju attīstībā. Mēs arī izmantojam Google, Facebook un citus pakalpojumu sniedzējus reklāmām tiešsaistē. Par šo pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības politikām, apkopotajiem datiem un personas datu apstrādi varat iepazīties pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs – https://www.facebook.com/policies/ads un https://policies.google.com/technologies/ads.

8. Datu saglabāšanas periods

Ja datu aizsardzības pamatnostādnēs nav noteikts citādi, pārzinis dzēš personas datus ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc tam, kad vairs nepastāv sākotnējā iemesla glabāšanai, ja vien šādu datu saglabāšanu nenosaka juridisks pienākums (piemēram, grāmatvedības vai tiesvedības uzturēšanai).

9. Datu subjekta tiesības piekļūt personas datiem

Datu subjektam ir tiesības viena mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas iepazīties ar saviem personas datiem.

Lai īstenotu savas tiesības, lietotājs var iesniegt pieprasījumu rakstveidā pārziņa juridiskajā adresē (iesniedzot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pastā, parakstot pieprasījumu ar digitālo parakstu.

Kad pārzinis saņem no lietotāja pieprasījumu par viņa tiesību izmantošanu, pārzinis pārbauda lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī pieprasīt pārzinim papildināt, labot, dzēst vai ierobežot apstrādi un iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi.

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības un krimināltiesību jomā, kā arī tādēļ, lai nodrošinātu sabiedrības finansiālās intereses nodokļu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un to garantiju sistēmu darbību, noregulējuma piemērošanu un makroekonomisko analīzi.

10. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā Tatari 39, Tallina. Datu aizsardzības inspekcija pieņem arī e-pastus uz .

11. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Informācija par pārziņa datu aizsardzības inspektoru:

Tapvei Estonia OÜ
Paekna, Kiili pagasts, Harju apriņķis 75408, Igaunija

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS PRINCIPI

1. www.millamore.com (Tīmekļa vietne) vāc datus par vietnes apmeklētājiem, lai nodrošinātu vietnes kvalitāti un izvērtētu, kā vietni uzlabot.

2. Galvenais apstrādātājs, kurš vāc datus par vietnes apmeklētājiem, ir Tapvei Estonia OÜ, reģ. kods 10431089, (turpmāk – pārzinis).

3. Galvenā pārziņa adrese: Paekna, Kiili pagasts, Harju apriņķis 75408, Igaunija, e-pasts: , tālrunis: +372 515 7504.

4. Pārzinis nepārtraukti uzlabo tīmekļa vietni, lai uzlabotu tās lietošanu. Tāpēc uzskatām, ka ir svarīgi apkopot informāciju par to, kāda informācija ir svarīga vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi to apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammas izmanto, no kāda reģiona nāk un kādu saturu viņi labprātāk lasa.

5. Pārzinis izmanto Google Analytics, kas ļauj analizēt apmeklētāja vietnes izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas Google Analytics, apmeklējiet Google vietni https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus, lai labāk izprastu vietnes apmeklētāju vajadzības un uzlabotu pārziņa atklātās informācijas pieejamību.

6. Serveris, kurā atrodas vietne, var saglabāt apmeklētāja sūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā sadaļā minētā informācija tiks izmantota tehniskiem nolūkiem, lai nodrošinātu pareizu vietnes darbību un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamatā ir pārziņa leģitīmā interese nodrošināt vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas datus un ļautu vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj pārzinim sekot līdzi vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar vietni – pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu vietni.

9. Mēs arī izmantojam mārketinga sīkdatnes, lai izsekotu apmeklētāju aktivitātēm vietnē. Šo sīkdatņu mērķis ir attēlot reklāmas, kas ir personiskas konkrētam lietotājam un tāpēc ir vērtīgākas reklāmdevējiem.

10. Apmeklētājs var pārvaldīt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija ir pieejama: www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes no sava datora. Varat arī iestatīt, lai lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu bloķē sīkdatņu saglabāšanu jūsu datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai adresē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos iestatījumus, apmeklētājam ir jāiepazīstas ar savas pārlūkprogrammas lietošanas noteikumiem. Bloķējot sīkdatnes, lietotājam manuāli jāmaina iestatījumi katru reizi, kad viņš apmeklē vietni, pie tam daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

11. Tikai pārzinim ir piekļuve statistikai par vietnes apmeklētājiem.

12. Vietnē ir instalēts Facebook Pixel. Šī rīka mērķis ir pielāgot saturu un reklāmas Facebook lietotājiem. Lai iegūtu papildinformāciju par Facebook konfidencialitātes politikas maiņu un Facebook reklamēšanas iestatījumu maiņu, apmeklējiet vietni https://www.facebook.com/about/privacy.

13. Ja nav norādīts citādi, sīkdatnes tiek glabātas visā darbības laikā, kuras dēļ tie tika vākti, un pēc tam tiek dzēsti.

14. Ja pārziņa mājaslapā ir izveidots forums vai iespēja komentēt, vietne glabā IP adresi un apmeklētāja ievadītos datus. Sīkdatnes, kas satur šos datus, tiek glabātas vienu gadu, lai jums nebūtu katru reizi jāievada dati no jauna.

15. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistika tiek vākta, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

16. Pārzinis patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos principus. Vietnes apmeklētājam ir pienākums pašam pārbaudīt vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu un nosacījumu izmaiņām.