Toliau naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, reikalingi mūsų pagrindinėms svetainės funkcijoms atlikti ir vartotojo pasirinkimams išsaugoti.

Išsaugoti pasirinkimus Daugiau informacijos
Close cookie popup

Grąžinimas

Kad išvengtumėte nesusipratimų, gavę prekes įsitikinkite, kad jos yra būtent tokios, kokios buvo užsakytos.

1. Galiojimo data ir gamintojas nurodomi ant pakuotės. Pardavėjas (Millamore.com) garantuoja, kad parduodami produktai buvo sukurti laikantis teisės aktų, reglamentuojančių produkto naudojimą ir ženklinimą, ir prie jų pridedama informacija apie teisingą ir saugų naudojimą.

Garantija – tai gamintojo ar pardavėjo pažadas grąžinti vartotojo už gaminį sumokėtus pinigus, pakeisti gaminį tinkamu gaminiu, nemokamai pašalinti gaminio ar daikto neatitikimą arba imtis kitų veiksmų, jei gaminys ar daiktas neatitinka garantijoje ar reklamoje pateikto aprašymo.

2. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ir per 14 dienų vienašališkai nutraukti sutartį.

Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei:

2.1. prekių ar paslaugų kaina priklauso nuo pardavėjo ar paslaugų teikėjo nekontroliuojamų finansų rinkos svyravimų, kurie gali įvykti teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu;

2.2. prekės yra pagamintos pagal vartotojo specifikacijas arba yra aiškiai individualizuotos;

2.3. prekės yra greitai gendančios arba jų galiojimo laikas greitai baigiasi;

2.4. vartotojas atidarė gaminio, kurio dėl sveikatos ir higienos priežasčių negalima grąžinti, pakuotę;

2.5. prekės dėl savo savybių po pristatymo negrįžtamai susimaišo su kitomis prekėmis.

3. Garantijos ir atsisakymo nuo sutarties teisės gali būti įgyvendinamos pagal Estijos Respublikoje galiojančius teisės aktus, taip pat atsižvelgiant į parduotų prekių rūšį ir konkrečias savybes.

Garantija gali būti taikoma, jei pirkėjas vis dar turi pirkimą patvirtinantį dokumentą, kurį turi pateikti pardavėjui kartu su įsigytomis prekėmis.

Jei pasinaudojama teise atsisakyti sutarties, reikia užpildyti grąžinimo formą ir išsiųsti ją adresu . Gavęs pranešimą, Pardavėjas praneša Pirkėjui, kad gavo pranešimą apie sutarties atsisakymą, ir informuoja jį apie priimtą sprendimą arba jo priėmimo laiką.

Vartotojas privalo grąžinti prekes pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo pardavėjui dienos.

4. Vartotojui per 14 (keturiolika) dienų nuo rašytinio pranešimo apie atsisakymą nuo sutarties gavimo dienos bus grąžinti už grąžintas prekes sumokėti pinigai.

5. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas turi teisę atidėti vartotojo pagal pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtos sumos grąžinimą iki tol, kol pardavėjas ar paslaugų teikėjas gaus prekes arba kol vartotojas pardavėjui ar paslaugų teikėjui patvirtins, kad prekės buvo grąžintos. Ši teisė netaikoma, jei pardavėjas arba paslaugų teikėjas inicijavo atšaukimą.

6. Vartotojas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai pardavėjas ar tiekėjas sutiko padengti šias išlaidas.

7. Millamore.com pasilieka teisę vienašališkai pakeisti akcijos sąlygas arba atšaukti akciją be išankstinio įspėjimo.

Apie bendrąsias vartotojų teises ir pareigas galite paskaityti čia.