Eetgewoonten van konijnen

Het voederen gebeurt hoofdzakelijk ’s morgens vroeg, ’s avonds en ’s nachts – in het wild is het konijn namelijk dan het veiligst voor roofdieren, en veel eigenaars merken dit patroon bij hun konijnen op. Konijnen brengen ongeveer 6-8 uur per dag door met eten en de rest van de tijd zitten ze veilig voor roofdieren onder de grond het voedsel te verteren.

Tijdens het eten is een konijn altijd alert en op zoek naar roofdieren, dus samen met zijn scherpe gehoor gebruikt het zijn grote ogen aan de zijkant van zijn kop om een breed gezichtsveld te krijgen. Hij kan niet onder zijn neus zien wat hij eet en vertrouwt in plaats daarvan op reuk en gevoel om zijn voedsel te detecteren. Dankzij zijn karakteristieke lange, krachtige achterpoten en zijn lichte skelet kan hij, indien nodig, een plotselinge, snelle sprint trekken naar de veiligheid van zijn hol om aan een roofdier te ontsnappen.

Konijnen hebben geen behoefte aan veel afwisseling van dag tot dag en plotselinge veranderingen in de voeding moeten worden vermeden, omdat dit het delicate evenwicht van de bacteriën in de darmen kan verstoren en kan leiden tot diarree als gevolg van de overgroei van schadelijke bacteriën. Elke verandering in het dieet moet geleidelijk over verschillende dagen of weken worden doorgevoerd, beginnend met kleine hoeveelheden van het nieuwe product en deze geleidelijk te verhogen, terwijl tegelijkertijd het ongewenste product wordt verminderd, indien nodig.

Bij de aankoop van een konijn is het belangrijk dat het vroegere dieet van het konijn bekend is, zodat eventuele veranderingen geleidelijk kunnen worden doorgevoerd. Een plotselinge verandering van dieet en een gebrek aan vezels, in combinatie met stress, is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte bij jonge konijnen tijdens de periode van het spenen; bijvoorbeeld bij verhuizing naar een dierenwinkel of een nieuwe eigenaar.
 

https://www.vets4pets.com/pet-health-advice/rabbit-advice/feeding-your-rabbit/

Probeer ook deze millamore producten