Kvalitāte

Augsta (200 %) absorbētspēja


Ievērojami augstāka amonjaka saistīšanas spēja nekā pakaišiem, kas ražoti no egles vai priedes koka
Attīrīti no putekļiem: neizraisa alerģijas ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Ērti lietojami ar garākiem pakaišu maiņas intervāliem būros
Dabisks produkts, kas nesatur ķīmiskas piedevas vai ražošanas atliekas.
Ražots no vietējiem kokmateriāliem, kas ir sertificēti ar FSC®Videi saudzīgi un bioloģiski noārdāmi bezatkritumu produkti, kas ražoti, izmantojot bioenerģiju